بعنوان یک شهروند حس میکنم داره به شعورم توهین میشه . وقتی یکی از مقامات عالی رتبه و ذی نفوذ در نظام با صراحت و بی پرده علت نقض قانون را  بده و بستان توصیف میکند چند سوال پیش میاید که همگی برای یک جامعه فاجعه بار است 

اول اینکه ارزش بده و بستان از قانون فرا تر است !! 

دوم : قوانین بده و بستان نانوشته و سلیقه ایست بنابراین هر کس هر سلیقه ای که داشته باشد میتواند اعمال کند . یعنی هرج و مرج

سوم : اینکه چون مقام بالایی داریم میتوانیم هر سلیقه ای را اعمال کنیم . یعنی دیکتاتوری

چهارم : چون سابقه تاریخی داشته پس ما هم انجام میدهیم ولو اینکه بر خلاف قانون باشد . یعنی بی منطقی

بهرحال بیانات جنابعالی برای من شهروند , نه تنها قانع کننده نبود بلکه احساس ظلم هم به تعجبم اضافه شد .

 

منبع : هدف زندگی |مینو خالقی سناریوی تلخ توهین به شعور من
برچسب ها : یعنی ,سلیقه ,اینکه ,بستان